ලංකාවේ පත්තරයක් කියන ‘Facebook මරණයක්’

ලංකාවේ සිසුවියක් සිය දිවි නසා ගැනීමක් පිළිබදව පසුගිය දිනවල ලංකාවේ පුවත්පත් වාර්තා කලේ කිසිදු අන්දමේ විදග්ද බවකින් නොවේ. විශේෂයෙන් සියදිවි නසා ගැනීම් පිළිබදව වාර්තා කරන විට මාධ්‍ය අනුගමනය කල යුතු ආචාරධර්මවත් ඇතැම් පුවත්පත් නොසලකා වාර්තා කලේ ය. විශේෂයෙන් ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය ඇතැම් සියදිවි නසා ගැනීම්වලට හේතුවී ඇතැයි ඇතැම් මාධ්‍ය මෙන්ම දේශපාලකයනුත් කීවේය. නමුත් ඒ පිළිබදව විද්වත් සංවාදයක් මතු වූ අතර ඒහීදී මුතුවුනු අදහස වූයේ එහි ඇති බළපෑම ඉතා ස්වල්පයක් බවයි. එයට වඩා සිය දිවි නයා ගැනීම්වලට හේතුවන බොහෝ සාධක මේ වනවිටත් මතු වෙමින් තිබෙන වට පිටාවක අද(05) ‘මව්බිම‘ පුවත්පත සිය ලිපියක මාතෘකාවට දමා තිබුණේ ‘…..Facebook මරණයක්‘ යනුවෙනි.(පහත ඡායාරෑපය බලන්න) අනෙක ‘කුරැණෑගල ෆෙස්බුක් මරණය‘ මෙය අඩුම තරමින් ලිවීමේ අර්ථයටවත් කිසිදු පැහැදිලිතාවයක් තිබේද? විශේෂයෙන් ‘ෆෙස්බුක් මරණය..?‘

මේ ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යවල හැසිරීමය.

FB